Friday, April 11, 2014

5. tsükkel - ettevalmistav tund

5. tsükli jaoks ei olnud sellel korral ette antud õpilugu ja see tuli ise valida või luua. Otsustasin sellel korral anda võimalus projektis osaleda uuele klassile ning valisin 10. klassi. Teema valimine ei olnud väga lihtne. Pärast pikka arupidamist otsustasin proovida õpilastega rakendada pööratud klassiruumi, sest oli niigi plaanis pööratud klassiruumi metoodikat kasutama hakata.
Ettevalmistava tunni käigus vestlesime õpilastega õppimisest. Arutlesime, kuidas me tavaliselt õpime ning kuidas nad ise sooviksid õppida. Ideede kogumiseks kasutasin answergarden vahendit. Kui nüüd tulemusi vaadelda, siis on ilmselge, et õpilased ise ei ole rahul sellega, kuidas nad praegu õpivad ning sooviksid muutusi. Arutelu tulemusi on võimalik näha esitluses oolevatelt linkidelt

No comments:

Post a Comment