Monday, June 10, 2013

Matemaatika lugude jutustamine

Juhendaja - õpetaja Vilve Lepik
Töö käik: Need õpilased, kes ei valinud riigieksameid, moodustasid 4liikmelised rühmad. Rühmad ise valisid etteantud teemadest sobiva, millest kirjutada lugu. Õpiloo juures pidi arvestama, et oleks sissejuhatus e. ajalooline taust, visualiseeriv materjal, õpetlik lugu e praktiline töö videos. Teemade valik seekord oli üldhariva iseloomuga, lood meie ümbrusest.
1. Arv Pii

2. Vana-aja matemaatik Pythagoras, tema teoreemi rakendused

3. Kuldlõige

Sunday, June 9, 2013

Loo jutustamine, 4. ja 5. tund

Nendes tundides toimus tööde esitlemine ning tagasisideme andmine nii õpilaste kui ka õpetaja poolt. 1. Harukldlased loomad. Kasutatud on Padlet vahendit ning testi loomiseks Photopeach vahendit.

2. Jalgpall
3. Meograph vahendi kasutamisel oli näha, et vahend on tõesti beeta variant. Rühma liikmed said küll ilusti loo loodud, lisades nii pilte kui ka heli. Samuti sai tööd esitletud. Küll aga kustus töö ära kahe päeva pärast.
4. Batman
5. Selle loo jaoks, mille teemaks oli erilised võimed oli algselt planeeritud kasutada Capzles vahendit. Kahjuks ei saanud nad sellega ära kasutada kõiki vahemdeid ning lõpuks valmis jutt PowerPoit abil. Küll on aga selle loo sisse integreeritud erinevaid vahendeid- ajalehe vahendhttp://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp Samuti leidsi õpilased alternatiivi, mille abil sai teksti kõneks muuta.

Loo jutustamine, 3. tund

Kolmanda tunni alguses arutlesime kõigepealt juba tehtud tööde üle ning seejärel palusin õpilastel proovida iTec vidinaid ning valida nende seast mõne, mis sobiks nende loo jutustamisel ära kasutada. Sõelale jäid kaks vidinat Random Word Generator ja Text to Speech. Esimese kohta ütlesid õpilased, et seda oleks olnud hea ära kasutada mängude loomise stsenaariumi puhul. Tekst kõneks vidin tekitas suurt elevust, järele prooviti erinevad keeled ning aktsendid. Seda vidinat palneeris kasutada mitu rühma, kuid kui jõudsime praktislise teostiuseni selgus, et tehniliselt ei ole seda võimalik kasutada. Üks rühm leidis küll sellele vidinale sarnase aseaine ning kasutas seda.
Kuna nüüd oli juba alanud inglise keele eksami periood pidid rühmad iseseisvalt enda töid edasi arendama.

Loo jutustamine, 2. tund

Selle etapi jaoks kulus tunnist umnbes 20 minutit. Alustasime sellest, et jagasime õpilased rühmadesse. Selleks kasutasime juba tuttavat TeamUp vahendit.
Seejärel istusime rühmadega kokku ning hakkasime ajurünnakul loodud sõnapilve abil valima endale teemat. Õpilased ilmestasid ka ise mõnede teemade üle, mis nad kirja olid pannud. Töökeskkonnaks olin seekord valinud GoogleDocs vahendi, kuhu lõin õpetajana igale rühmale dokumendi. Dokumendi lõim ise, sest soovisin seekord monitoorida iga õpilase aktiivsust ning osalust rühmatöös. Õpilased pidid kirja panema esialgse teema ning ideed, kuidas mad juttu looma hakkavad. Samuti pakkusin neile mõned vahendid, millega saaks juttu luua. Loomulikult võisid õpilased ka ise vahendeid väljapakkuda.
Padlet
Capzles
Meograph
Timetoast
Prezi
Glogster
Domoanimate
Antud loetelust olime kolme viimast juba varem kasutanud. Huvitav oli see, et ükski rühm ei valinud juba varasemast tuttavat vahendit, vaid uue, neile tundmatu vahemdi. Seejärel jagati rühmas õlesanded ning koduseks õlesandeks jäi otsida materjale enda loo jaoks. Teemadest valiti: emotsioonid, haruldlased loomad, Batman, supervõimed, jalgpall.

Loo jutustamine, 1. tund

Sellekordse õpistsenaariumi teemaks oli loo jutustamine. Kuna 10. klasside õpilased olid juba varem osalenud iTec projektis, siis projekt ise ei vajanud tutvustamist, arutlesime vaid stsenaariumi üle. Selle jaoks selgitasin õpilastele. et nad hakkavad lugusid looma enda poolt valitud teemal. Et saada neid töölainele, tegime answergarden vahendi abil ajurünnaku, et genereerida ideid. Vahed oli õpilaste jaoks uudne ning tekitas palju elevust.Tulemusi näeb allpool olevast pildist. Selle etapi jaoks kulus tunnist umbes 15 minutit. Ajurünnaku jaoks kasutasime õpilastel kaasasolevaid vahendeid, nutitelefone ning tahvelarvuteid.
Lisatud pildilt on selgelt näha, et õpilased nautisid vahendi kasutamist.