Tuesday, April 22, 2014

Esimene tund - mis on ümberpööratud klassiruum

Järgmises tunnis arutlesime selle üle, kuidas õppida ümberpööratud klassiruumis. Eelnevalt olin õpilastele andnud kodus teema video abil õppida ning klassis tegelesime teema arutlemise ning kinnistamisega.
Teadvustasime õpilastele, et selline õppimisviis on iseloomulik pööratud klassiruumile. Ülesanne õpilasetele:


  • Vali rühmas teema
  • Leia teemat selgitavad videod 
  • Tee video kohta ülesanded 
  • Koosta kinnistavad interaktiivsed ülesanded
Ülesande tegemiseks jagati õpilased TeamUp abil rühmadesse ning jagasin laiali GoogleDocs dokumendi materjalide jagamiseks ning vajadusel küsimuste püstitamiseks.

Õpilaste abistamiseks koostasime koostöös ka nimekirja vahenditest, mida võiksime kasutada. Vahendid valisime nende seast, mida ise olime kasutanud tunnis ja kodus õppimiseks.

Uutest vahenditest valisime järgmised:Selleks, et lihtsustada tööd ja olla kindel, et ka hiljem on materjalid kättesaadavad tegin nendele vahenditele ühise klassikonto.
Iseseisva rühmatöö tegemiseks jäi 3 nädalat koos koolivaheajaga. No comments:

Post a Comment