Monday, June 10, 2013

Matemaatika lugude jutustamine

Juhendaja - õpetaja Vilve Lepik
Töö käik: Need õpilased, kes ei valinud riigieksameid, moodustasid 4liikmelised rühmad. Rühmad ise valisid etteantud teemadest sobiva, millest kirjutada lugu. Õpiloo juures pidi arvestama, et oleks sissejuhatus e. ajalooline taust, visualiseeriv materjal, õpetlik lugu e praktiline töö videos. Teemade valik seekord oli üldhariva iseloomuga, lood meie ümbrusest.
1. Arv Pii

2. Vana-aja matemaatik Pythagoras, tema teoreemi rakendused

3. Kuldlõige

No comments:

Post a Comment