Wednesday, November 30, 2011

Esimene tund

Püüad küll planeerida, aga mõnikord ilmnevad ka takistused. Seekord siis õpetaja haigestumine. Alustame väikse viivitusega.
Esmaspäeval ja teisipäeval viisime läbi esimese projektitunni (siiski ainult 15 minutit tunnist).
Eelnevalt olin valmis teinud TemUp keskkonda klassid ja ma demonstreerisin õpilastele keskkonda.
Seejärel rääkisime projketiülesandest ning korraldasime ajurünnaku võimalikest teemadest ning WEB 2.0 vahenditest, mida saaks antud ülesande teostamiseks kasutada. Jõudsime kokkuleppele, et järgmise nädala tunnis sisestame TeamUp keskkonnas teemad, hääletame ning moodustame töörühmad. Seejärel on neil nädal aega, et minna pildistama.

Thursday, November 10, 2011

Projekti arutelu klassis

Pidasin pikalt aru, millise klassiga hakata katsetama stsenaariumi. Ise oleksin tahtnud proovida mõne algklassi peal, aga ajaliselt tunnid mulle ei sobinud. Otsustasin siis teha nii, et kõigepealt proovin enda 11. klassi peal ja seejärel tutvustan tulemusi algklasside õppetoolis ning proovin leida ka sealt kellegi, kes katsetab.
Täna näpistasin enda ainetunnist, ning arutlesime tunnis kaasaegsest koolist ja erinevatest õppimisviisidest.
Õpilased olid küll alguses natuke kahtleval seisukohal, kuid otsustasime siiski proovida, kuidas meile selline töö sobib. Mõte, et õppida saab ka väljaspool klassiruumi neile meeldis. Tean, et nad on hõivatud ka enda meedia e-kursusega ja aega napib. Püüan neid ülesandeid enda tundi integreerida.

Tuesday, November 1, 2011

iTec koolitus Tartus

25. oktoobril kogunesime Tartusse iTec koolitusele. Tallinna õpetajatele oli küll koolitus ka Tallinnas, aga kahjuks ei olnud mul sellel päeval võimalust osaleda. Nii jäigi Tartu. Koolitusel tuletas Ingrid Maadvere meelde iTec projekti põhieesmärke ning sisu. Vaatasime üle ka Koolielu iTec kogukonna ning Facebook'i rühma.
Siis hakkasime proovima, kuidas TeamUp keskkonda klassi luua. Teoreetiliselt sai kõik selgeks, aga praktiliselt kahjuks ei saanud proovida. Meie koolituse päev sattus kahjuks samale päevale keskkonna arendustöödega. Siiski arvan, et saan TeamUp keskkonna kasutamisega hakkama, sest on olemas head toetavad videojuhendid.
Samuti on toeks Ingrid Maadvere ajaveebi postitus, kus ta kirjeldab enda kogemust stsenaariumi katsetamisel.
Nüüd tuleb valida endale klass ning hakata katsetama õuesõppe stsenaariumi.