Tuesday, December 27, 2011

Neljas tund

Enne jõule tegime korra väikese vahepeatuse, et arutleda projektitöö üle. Vaatasime valminud töid. Palusin ka õpilastel kirjutada mulle arvamuse selle töö kohta. Selgus, et kirjutades on nad hulga avameelsemad ja põhjalikumad kui Teamup keskkonnas häälsõnumit postitades. Nende arvamusi saab lugeda allpool olevast dokumendist.

Kolmas tund

Kolmandal tunnil alustasime materjali kokkupanemisega. Kõigepealt tegime valiku võimalikest vahenditest ning seejärel otsustasid rühmad, millist vahendit kasutada. Valida oli järgmiste vahendite vahel: Prezi, Glogster, Photopeach, Flixtime, GoogleMaps. Olin kindel, et kuigi me polnud neid vahendeid varem kasutanud, ei ole vajadust neid eraldi õpetada. Piisas mõnest vihjest ja töö juba käis. Valminud tööd on siin.


Signs, labels, advertisements on PhotoPeach
Churches Signs Emotions

Wednesday, December 7, 2011

Teine tund

Täna tegin valmis klassid TeamUp keskkonda ning sisestasime sinna ka teemad.
Teemad olid järgmised:
emotsioonid
Tallinna vanalinn (jõulud linnas)
Arhitektuur
Inglisekeelsed sildid linnas
Graffiti- kunst või mitte?
Hoiatasin ka õpilasi ette, et pärast hääletamist jagab tööriist neid ise rühmadesse.
Hetk, mil rühmad moodustati oli täis elevust. Ootasin juba proteste ja olin valmis ka vajadusel õpilasi ringi tõstma, kuid minu üllatuseks, peale esimest ehmatust olid kõik nõus nendele määratud rühmades koostööd tegema.
Küsisin, kuidas neile meeldib selline rühmadesse jagamise viis? Õpilased vastasin, et ehk nii ongi parem, kui mingi väline jõud seda teeb. Ise arvan, et antud klassi õpilased olid ka juba sellise tööviisiga harjunud, sest 10. klassi äriinglise keele aines tuli neil tihti erinevates rühmades koostööd teha.
Seejärel andsin neile veidi aega, et enda tööplaan läbi mõelda. Asusime lindistamise juurde. Ja nüüd ilmneski esimene tehniline takistus. Selgus, et sülearvutites oli tegemata Adobe uuendus ja selle koha peal meie töö katkes. Siit õppetund- proovi ikka enne tundi kõik pluginad järele.
Lindistamine jääb siis järgmisesse nädalasse.
Õpilased said ülesande nädala pärast kaasa võtta tehtud fotod.

Wednesday, November 30, 2011

Esimene tund

Püüad küll planeerida, aga mõnikord ilmnevad ka takistused. Seekord siis õpetaja haigestumine. Alustame väikse viivitusega.
Esmaspäeval ja teisipäeval viisime läbi esimese projektitunni (siiski ainult 15 minutit tunnist).
Eelnevalt olin valmis teinud TemUp keskkonda klassid ja ma demonstreerisin õpilastele keskkonda.
Seejärel rääkisime projketiülesandest ning korraldasime ajurünnaku võimalikest teemadest ning WEB 2.0 vahenditest, mida saaks antud ülesande teostamiseks kasutada. Jõudsime kokkuleppele, et järgmise nädala tunnis sisestame TeamUp keskkonnas teemad, hääletame ning moodustame töörühmad. Seejärel on neil nädal aega, et minna pildistama.

Thursday, November 10, 2011

Projekti arutelu klassis

Pidasin pikalt aru, millise klassiga hakata katsetama stsenaariumi. Ise oleksin tahtnud proovida mõne algklassi peal, aga ajaliselt tunnid mulle ei sobinud. Otsustasin siis teha nii, et kõigepealt proovin enda 11. klassi peal ja seejärel tutvustan tulemusi algklasside õppetoolis ning proovin leida ka sealt kellegi, kes katsetab.
Täna näpistasin enda ainetunnist, ning arutlesime tunnis kaasaegsest koolist ja erinevatest õppimisviisidest.
Õpilased olid küll alguses natuke kahtleval seisukohal, kuid otsustasime siiski proovida, kuidas meile selline töö sobib. Mõte, et õppida saab ka väljaspool klassiruumi neile meeldis. Tean, et nad on hõivatud ka enda meedia e-kursusega ja aega napib. Püüan neid ülesandeid enda tundi integreerida.

Tuesday, November 1, 2011

iTec koolitus Tartus

25. oktoobril kogunesime Tartusse iTec koolitusele. Tallinna õpetajatele oli küll koolitus ka Tallinnas, aga kahjuks ei olnud mul sellel päeval võimalust osaleda. Nii jäigi Tartu. Koolitusel tuletas Ingrid Maadvere meelde iTec projekti põhieesmärke ning sisu. Vaatasime üle ka Koolielu iTec kogukonna ning Facebook'i rühma.
Siis hakkasime proovima, kuidas TeamUp keskkonda klassi luua. Teoreetiliselt sai kõik selgeks, aga praktiliselt kahjuks ei saanud proovida. Meie koolituse päev sattus kahjuks samale päevale keskkonna arendustöödega. Siiski arvan, et saan TeamUp keskkonna kasutamisega hakkama, sest on olemas head toetavad videojuhendid.
Samuti on toeks Ingrid Maadvere ajaveebi postitus, kus ta kirjeldab enda kogemust stsenaariumi katsetamisel.
Nüüd tuleb valida endale klass ning hakata katsetama õuesõppe stsenaariumi.