Tuesday, April 29, 2014

Neljas tund- arutelu ja refleksioon

Viimases tunnis toimus vestlusring, kus iga rühm sai tagasisidestada enda tööd ja anda tegasisidet ka teistele rühmadele. Hääletasime parima projekti poolt kasutades Mentimeter vahendit.

Tulemused: https://www.mentimeter.com/p/d0e8e6f0b169/best-ideas

Endal oli hea tõdeda, et kõige rohkem hääli sai projekt, millesse oli panustatud palju aega ja oli tõeliselt läbimõeldud ning õpetlik.

Rühmatöö tgasisidestamine toimus GoogleDocs küsimustiku põhjal, mille nad täitsid komanda tunni lõpus.

Küsimustikus  hindasid õpilased enda osalemist rühmatöös järgmiste kategooriate järgi: rühmatöös osalemine, ideede genereerimine, kaastöötaja, toetaja, kuulaja, praktiline panustaja.

Samuti pidid õpilased hindama enda rühmatöö edukust. Sellise küsimustiku kasutamine oli õpilastele varasemast tuttav, kuna oleme neid omadusi varem eelneva rühmatöö käigus hinanud.

Tulemused:

Practical contributor [My teamwork effort]

100%
219%
3327%
419%
5655%


Listener [My teamwork effort]

100%
219%
319%
4327%
5655%

Facilitator [My teamwork effort]

100%
219%
3545%
4545%
500%

Participator [My teamwork effort]

100%
219%
3218%
4545%
5327%
Ideas generator [My teamwork effort]100%
200%
3327%
4764%
519%


Collaborator [My teamwork effort]

100%
219%
3545%
4218%
5327%

Monday, April 28, 2014

Kolmas tund - tööde esitlemine ja tagasiside

Selleks, et töid läbi proovida said õpilased ülesande õppevideod enne kodus läbi vaadata, sest tunnis lahendasime põhiliselt teste. Nagu alati, oli õpilasi, kes kõiki videoid ei olnud vaadanud, kuid tegid seda vahetunni ajal enda nutivahendite abil.

Esitlemise tagasisdeme andmiseks oli õpilastele avatud Todaysmeet tuba, kus palusin neil anda kaaslastele tagasisidet.

Neid märkusi võtsid õpilased hiljem arvesse, kui enda töid parandasid.
Põhiliselt olid õpilased videote ülespanekuks kasutanud EdTed vahendit, kuna see ongi kõige mugavam. Ülesannete tegemiseks olid kasutanud Kahoot vahendit, sest neile meeldis selle mängulisus.

Videoülesanded:
http://ed.ted.com/on/UNSzrgJm#watch
http://ed.ted.com/on/fG5oNsAn

Läbimängimine oli lõbus ja lisaks lihtsalt lõbusatele märkustele oli ka päris häid kommentaare videoklippide pikkuse ning küsimuste sõnastuse kohta. Kitsi ei oldud ka kiitusega.

Tunni lõppu oli ka planeeritud parima projekti valimine ning enda rühmatöös osalemise hindamine. Ajapuudusel lükkus parima projekti valimine nig rühmatöö refleksiooni arutelu järgmisesse tundi.

Thursday, April 24, 2014

Teine tund- tööde lõpetamine

Tööde lõpetamiseks võtsime veel ühe ainetunni, et vaadata üle testide küsimused ning abistada võimalike tehniliste probleemidega.

Üldiselt said õpilased vahenditega hästi hakkama, abi oli vaja mõningate küsimuste sõnastamisega.

Tuesday, April 22, 2014

Esimene tund - mis on ümberpööratud klassiruum

Järgmises tunnis arutlesime selle üle, kuidas õppida ümberpööratud klassiruumis. Eelnevalt olin õpilastele andnud kodus teema video abil õppida ning klassis tegelesime teema arutlemise ning kinnistamisega.
Teadvustasime õpilastele, et selline õppimisviis on iseloomulik pööratud klassiruumile. Ülesanne õpilasetele:


  • Vali rühmas teema
  • Leia teemat selgitavad videod 
  • Tee video kohta ülesanded 
  • Koosta kinnistavad interaktiivsed ülesanded
Ülesande tegemiseks jagati õpilased TeamUp abil rühmadesse ning jagasin laiali GoogleDocs dokumendi materjalide jagamiseks ning vajadusel küsimuste püstitamiseks.

Õpilaste abistamiseks koostasime koostöös ka nimekirja vahenditest, mida võiksime kasutada. Vahendid valisime nende seast, mida ise olime kasutanud tunnis ja kodus õppimiseks.

Uutest vahenditest valisime järgmised:Selleks, et lihtsustada tööd ja olla kindel, et ka hiljem on materjalid kättesaadavad tegin nendele vahenditele ühise klassikonto.
Iseseisva rühmatöö tegemiseks jäi 3 nädalat koos koolivaheajaga. Friday, April 11, 2014

5. tsükkel - ettevalmistav tund

5. tsükli jaoks ei olnud sellel korral ette antud õpilugu ja see tuli ise valida või luua. Otsustasin sellel korral anda võimalus projektis osaleda uuele klassile ning valisin 10. klassi. Teema valimine ei olnud väga lihtne. Pärast pikka arupidamist otsustasin proovida õpilastega rakendada pööratud klassiruumi, sest oli niigi plaanis pööratud klassiruumi metoodikat kasutama hakata.
Ettevalmistava tunni käigus vestlesime õpilastega õppimisest. Arutlesime, kuidas me tavaliselt õpime ning kuidas nad ise sooviksid õppida. Ideede kogumiseks kasutasin answergarden vahendit. Kui nüüd tulemusi vaadelda, siis on ilmselge, et õpilased ise ei ole rahul sellega, kuidas nad praegu õpivad ning sooviksid muutusi. Arutelu tulemusi on võimalik näha esitluses oolevatelt linkidelt