Tuesday, April 29, 2014

Neljas tund- arutelu ja refleksioon

Viimases tunnis toimus vestlusring, kus iga rühm sai tagasisidestada enda tööd ja anda tegasisidet ka teistele rühmadele. Hääletasime parima projekti poolt kasutades Mentimeter vahendit.

Tulemused: https://www.mentimeter.com/p/d0e8e6f0b169/best-ideas

Endal oli hea tõdeda, et kõige rohkem hääli sai projekt, millesse oli panustatud palju aega ja oli tõeliselt läbimõeldud ning õpetlik.

Rühmatöö tgasisidestamine toimus GoogleDocs küsimustiku põhjal, mille nad täitsid komanda tunni lõpus.

Küsimustikus  hindasid õpilased enda osalemist rühmatöös järgmiste kategooriate järgi: rühmatöös osalemine, ideede genereerimine, kaastöötaja, toetaja, kuulaja, praktiline panustaja.

Samuti pidid õpilased hindama enda rühmatöö edukust. Sellise küsimustiku kasutamine oli õpilastele varasemast tuttav, kuna oleme neid omadusi varem eelneva rühmatöö käigus hinanud.

Tulemused:

Practical contributor [My teamwork effort]

100%
219%
3327%
419%
5655%


Listener [My teamwork effort]

100%
219%
319%
4327%
5655%

Facilitator [My teamwork effort]

100%
219%
3545%
4545%
500%

Participator [My teamwork effort]

100%
219%
3218%
4545%
5327%
Ideas generator [My teamwork effort]100%
200%
3327%
4764%
519%


Collaborator [My teamwork effort]

100%
219%
3545%
4218%
5327%

No comments:

Post a Comment