Sunday, June 9, 2013

Loo jutustamine, 4. ja 5. tund

Nendes tundides toimus tööde esitlemine ning tagasisideme andmine nii õpilaste kui ka õpetaja poolt. 1. Harukldlased loomad. Kasutatud on Padlet vahendit ning testi loomiseks Photopeach vahendit.

2. Jalgpall
3. Meograph vahendi kasutamisel oli näha, et vahend on tõesti beeta variant. Rühma liikmed said küll ilusti loo loodud, lisades nii pilte kui ka heli. Samuti sai tööd esitletud. Küll aga kustus töö ära kahe päeva pärast.
4. Batman
5. Selle loo jaoks, mille teemaks oli erilised võimed oli algselt planeeritud kasutada Capzles vahendit. Kahjuks ei saanud nad sellega ära kasutada kõiki vahemdeid ning lõpuks valmis jutt PowerPoit abil. Küll on aga selle loo sisse integreeritud erinevaid vahendeid- ajalehe vahendhttp://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp Samuti leidsi õpilased alternatiivi, mille abil sai teksti kõneks muuta.

No comments:

Post a Comment