Sunday, June 9, 2013

Loo jutustamine, 2. tund

Selle etapi jaoks kulus tunnist umnbes 20 minutit. Alustasime sellest, et jagasime õpilased rühmadesse. Selleks kasutasime juba tuttavat TeamUp vahendit.
Seejärel istusime rühmadega kokku ning hakkasime ajurünnakul loodud sõnapilve abil valima endale teemat. Õpilased ilmestasid ka ise mõnede teemade üle, mis nad kirja olid pannud. Töökeskkonnaks olin seekord valinud GoogleDocs vahendi, kuhu lõin õpetajana igale rühmale dokumendi. Dokumendi lõim ise, sest soovisin seekord monitoorida iga õpilase aktiivsust ning osalust rühmatöös. Õpilased pidid kirja panema esialgse teema ning ideed, kuidas mad juttu looma hakkavad. Samuti pakkusin neile mõned vahendid, millega saaks juttu luua. Loomulikult võisid õpilased ka ise vahendeid väljapakkuda.
Padlet
Capzles
Meograph
Timetoast
Prezi
Glogster
Domoanimate
Antud loetelust olime kolme viimast juba varem kasutanud. Huvitav oli see, et ükski rühm ei valinud juba varasemast tuttavat vahendit, vaid uue, neile tundmatu vahemdi. Seejärel jagati rühmas õlesanded ning koduseks õlesandeks jäi otsida materjale enda loo jaoks. Teemadest valiti: emotsioonid, haruldlased loomad, Batman, supervõimed, jalgpall.

No comments:

Post a Comment