Saturday, December 15, 2012

Õppimine läbi mängu, 2. osa- disainisessioon.

2. nädalal, kui õpilastel oli kokku lepitud, millist mängu nad hakkavad disainima palusin rühmadel skemaatiliselt kirja panna enda ideed. See etapp oli minu arvates kõige keerulisem. Õpilastele tundus, et kõik on nende jaoks juba selge, and ei saanud aru, miks nad peaksid veel mingi skeemi looma.
Mõned näited: https://docs.google.com/drawings/d/1GB8DObW1R9rxWL8PLwlpypjQZ-2KK2Ta9K5l6XeB7XE/edit
Samal nädalal toimus ka enda ideede esitlemine klassikaaslastele. Õpilased pidid esitama tagasisideme idee huvitavuse kohta, mõtteid kuidas m'ngu huvitavamaks teha. Mängude puhul leppisime kokku, et pigem mõtleme väiksemate mängude peale ning üritame mänge ka valmis teha.
Kooli jaoks olin seadnud endale ka väikese lisaeesmärgi, püüda rakendada selle stsenaariumi puhul ka mobiiltelefone. Õpilased püüdsid selles suunas mõelda.
Tagasisideme andmine ei olnud õpilastele väga kerge, v'hemalt mulle tundus nii.
Nädla teises pooles hakkasid rühmad enda mängude jaoks tehnilisi vahendeid otsima ning järgnevad lühikesed disainisessioonid toimusid pigem rühmade nind juhendava õpetaja vahel.

No comments:

Post a Comment