Thursday, December 27, 2012

Kokkuvõte õpistsenaariumist, õpilaste arvamus tegevustest

Mis läks hästi:

  • õpilastele pakkus tegevus huvi, oli hea väljakutse;
  • ülesanne pani õpilased õppimisele teistmoodi mõtlema;
  • õppeaine seisukohalt mõtlesid õpilased ka nendele keeleaspektidele, mille õppimine vajaks lisatoetust;
  • hea kogemus rühmatööst;
  • disaini põhimõtete läbimängimine.

Millised olid raskused/väljakutsed:

  • suhteliselt ajamahukas töö (kokku 4,5 ainetundi)
  • tehnilised probleemid mängude loomisel mobiiltelefonidele;

Õpilaste arvamus:
  • mängude loomine on keerulisem protsess kui esmapilgul tundus;
  • mängude abil on võimalik õppida, veel rohkem õpib mänge luues;
  • mõnus on õppida koostöös;
Kõik õpilased on valmis edaspidi õpistsenaariume katsetama.

Edasised plaanid- viia mängudele sisse tehtud parendusettepanekud ning seejärel võõrkeelte nädalal mängud koos teiste klasside õpilastega läbi mängida.

Üllatus õpilastele- jõulune kuldvillaku mäng õpetajalt.

https://jeopardylabs.com/play/christmas971

Mäng oli erakordselt edukas :)

No comments:

Post a Comment