Saturday, December 8, 2012

3. stsenaarium - õppimine läbi mängu. 1. osa- sissejuhatus. plaanide tegemine.

3. õpistsenaariumi eesm'rgiks oli õpilastega koos disainida õppemäng.
Õpistsenaariumi katsetamisel osalesid 10. klasside reaal- ja humanitaarsuuna õpilased, kokku 29 õpilast.
Mängu väljatöötamisel lähtusime järgmisest skeemist: 1. Arutelu - mis on õppimine läbi mängu, milliseid mänge meeldiks õpilastele kasutada õppimiseks. 2. Õpilaste rühmadesse jagamine, kasutasime teamup vahendit. Humanitaarklass Reaalklass Rühmaarutelu käigus otsustasid õpilased, millist mängu nad looma hakkavad ning millist keeleoskuse aspekti selle läbi arendama hakkavad. Viimase küsimuse puhul palusin õpilasetel kindlasti mõelda ka selle peale, mis neile ise keeles raskusi valmistab. Enda kavatsused lindistasid õpilased ka TeamUp keskkonnas. Lindistamisega tehnilisi probleeme ei olnud, õpilased pigem nautisid lindistamist. See erines täielikult elmisest aastast, kus oldi pigem napisõnalised ning üritati vältida enda foto lisamist.

No comments:

Post a Comment