Saturday, December 22, 2012

Mängude esitlemine, analüüs ja tagasiside

Viimasel nädalal toimus klassides mängude esitlemine ja läbimängimine. Eesmärgiks oli leida võimalikke probleeme ning anda tagasisidet mängude parendamiseks.
Mänge oli erinevaid: 1. QR koodidega mängitav maalooline pildimäng. Sandra, Keidi, Silver, Rasmus
Introduction : https://docs.google.com/drawings/d/12jkZR4xQwLq2EgOpRIIOxJ-PmiJlkO0wAHF5mLr7L8U/edit
Game Questions: https://docs.google.com/document/d/1J_M1LlEp6n8lX3Abm60dauv3zaMd60bKv6WxODRS054/edit
Answers + Pictures : https://docs.google.com/document/d/1jJpODsaWZ6dk0KoSs-APlVOTkJhkg4TYQMDqkZGhvDE/edit
QR Codes: https://docs.google.com/document/d/1RHNxGPO-_5v422jF7xdvXiORfXaTN4KmfWi7NcqO8To/edit
2. Pildimängud http://www.purposegames.com/profile/173141/games
3. QR koodidel põhinev mäng, mille tegemiseks kulutati palju aega, kuid tehnilistel põhjustel tööle ei läinud http://qrfree.kaywa.com/?s=8&d=http%3A%2F%2Fwww.proprofs.com%2Fgames%2Fword-games%2Fword-scramble%2Fscramble-game-24%2F%0A+Write+down+every+guessed+words+first+letter+and+you+get+the+next+hint+
4. QR koodidega mäng http://www.classtools.net/QR/teacher.php?fold=31&fname=PhiXF
5. Sõnade õigekirjal põhinev mängu prototüüp https://docs.google.com/drawings/d/1mchuDY9ad4G3RANHFagNOU-ACErRdmJvcrJ6gB3fPtc/edit http://watchout4snakes.com/creativitytools/randomword/randomwordplus.aspx
Tagasiside mängude kohta pandi kirja ühisesse google docs dokumenti. Selline tegevus oli väga hea, sest selgus, et osadel mängudel puuduvad selged juhendid, kuidas mängu mängida. Samuti ilmnesid mõned tehnilised probleemid. Tegevuse eesmärgiks oli õppida, kuidas anda konstruktivistlikku toetavat tagasisidet.

No comments:

Post a Comment