Wednesday, November 30, 2011

Esimene tund

Püüad küll planeerida, aga mõnikord ilmnevad ka takistused. Seekord siis õpetaja haigestumine. Alustame väikse viivitusega.
Esmaspäeval ja teisipäeval viisime läbi esimese projektitunni (siiski ainult 15 minutit tunnist).
Eelnevalt olin valmis teinud TemUp keskkonda klassid ja ma demonstreerisin õpilastele keskkonda.
Seejärel rääkisime projketiülesandest ning korraldasime ajurünnaku võimalikest teemadest ning WEB 2.0 vahenditest, mida saaks antud ülesande teostamiseks kasutada. Jõudsime kokkuleppele, et järgmise nädala tunnis sisestame TeamUp keskkonnas teemad, hääletame ning moodustame töörühmad. Seejärel on neil nädal aega, et minna pildistama.

No comments:

Post a Comment